Образование (задолжително)
ОсновноСредноВисоко

Работно искуство

Работно искуство од областа на изнајмување на возила